Skip navigation.
Home

不正確的2019年結婚吉日、2019年結婚擇日、2019年網上通勝

不正確2019年結婚吉日、不正確2019年結婚擇日

 

不正確2019年網上通apps 

1.   http://huangli.fututa.com/year/jh2019.html

2.   http://mindcity.sina.com.hk/MC-lunar/index.cgi

3.   http://www.zdic.net/nongli/2019yiE5AB81E5A8B6.htm

4.   http://www.bestday123.com/day_marry_2019.php#.Vz2klWh96Um

5.   http://nongli.911cha.com/yi_jiehun_2019.html

6.   http://168wedding.blogspot.hk/2013/11/2019-wedding-day.html

7.   http://dragon.fengshui-chinese.com/calendar/?year=2019&month=8&region=CHN&p=month_view

 

據請見 ; www.4-pillar.com/node/32

 

8.   http://www.openlife.com.hk/%E9%80%9A%E5%8B%9D/%E6%90%9C%E5%B0%8B/?cat=36&jr_tsmonth=12%E6%9C%88&jr_tsyear=2019%E5%B9%B4&order=alpha&query=all&tmpl_suffix=_tonsing

9.   http://www.wed114.cn/mishu/jiri/nongli-nian-2019-0.html

10.  http://www.188188.org/2019-Y-0-0.html

11.  http://www.cidianwang.com/nongli/yijiaqu/2019.htm

12.  http://www.yw11.com/ceming/rilibiao/20140307_7619.html

13.  http://www.sheup.net/huangdaojiri_4.php?jiri_year=2019&jiri_key=%BD%E1%BB%E9

14.  http://fate.ximizi.com/jiri_xuanrizi.php?jiri_year=2019&jiri_month=7&jiri_key=%E7%B5%90%E5%A9%9A

 

據請見 ; www.4-pillar.com/node/32

 

15.  http://www.8s8s.com/xingzuoyuncheng/jirichaxun.php?year=2019

16.  http://www.591wed.com/beicaate_2019_01.html

17.  http://wannianli.tianqi.com/laohuangli.html?t=y&c=%u5AC1%u5A36&sy=2019&ey=2016&sm=1&em=12&sd=1&ed=1&page=1

18.  http://www.99wed.com/tools/huangli_search.php?year_from=2018&month_from=10&day_from=01&year_to=2018&month_to=12&day_to=31&sty=1&key=%BC%DE%C8%A2&x=46&y=13

19.  http://www.hdjr.org/Year/2019-0.html

 

2019年結婚吉日apps

 

雖免費,但不正確,甚至得吉顛倒

 

的結婚不利準新人及雙方家長。